Tips inför trädgårdsplaneringen

En tom tomt med bara en grönt gräs är enkel att underhålla men ganska tråkig att titta på. Det är bara en villatomt, inte en trädgård. Att bara planlöst sätta ut några blommor och buskar brukar inte ha den önskvärda effekten då de ser malplacerade ut eller är alldeles för få. 

Byggnader

Planerar du på att ställa extra byggnader på tomten? Dessa kommer att ta plats och stjäla solljus i framtiden. Du behöver alltså ha lite framåttänkande när du planerar trädgården. Vill du ha ett växthus i framtiden är det lika bra att lämna platsen öppen tillsvidare. Byggnader kan också agera skydd till skuggälskande växter eller vara en klätterplats för högre och slingrande växter. 

Undersök jorden

Jorden i marken är inte helt homogen, den kan förändras drastiskt från ena tomthörnet till ett annat. Gräv lite i marken på alla platser där du vill plantera och undersök skicket på jorden. Om den är torr kan du inte plantera närings- och vattenälskande växter. I sur jord passar rhododendron medan strandirisen trivs i vattnigare marker. 

Mängd

Var inte snål när du ska skapa en trädgård. Blanda höga och låga växter, inkluder marktäckande plantor som skyddar allas rötter mot angrepp och starkt solljus.