Solenergi till din villa

Genom att fånga upp solens energi kan vi omvandla den till el, kyla eller värme. Det finns idag olika sätt att göra det här på.

Några exempel är genom solfångare, solceller och termisk solkraft. De vanligaste att använda idag är solcellerna. Solceller består bland annat av ett tunt halvledarmaterial som gör att de kan fånga solenergin och omvandla den till el. Dessutom tar de inte upp plats i din trädgård utan sätts vanligtvis på hustaket.

Fördelar med solenergi

För dig som vill skaffa solceller finns flera stöd. Du kan bland annat ansöka om statligt investeringsstöd eller rotavdrag på installationen. Solelen som du själv inte använder kan du dessutom välja att mata in till elnätet. Genom att du gör det här får du en skattereduktion. Du kan även sälja elen vidare till en elhandlare, vilket gör att solcellerna kan ge dig löpande intäkter efter installation.

Förutom ekonomiska fördelar så har solenergin även miljömässiga fördelar. Solen är en ständig källa av energi då den alltid lyser någonstans på jorden. Det är även en hållbar energikälla då solens energi är en oändlig resurs inom överskådlig framtid. Genom att använda oss mer av solceller kan vi fasa ut kärnkraften och fossila bränslen.