Skapa en trädgårdsdamm

Varje trädgård förtjänar en damm. Det är fridfullt, nästan mediterande, att sitta vid en damm och se på livet där nere och hör det kluckande ljudet från pumpen. Hur kan du få din vackra trädgårdsdamm?

Välj ut en plats som inte står under direkt solljus hela dagen, det ska gärna finnas träd eller buskar i närheten så växter och fiskar kan dra sig undan till skuggan om det blir för varmt. En damm som ska innehålla liv behöver solljus 4-6 timmar om dagen, så det går inte heller att ha den i trädgårdens mörkaste hörn. Använd trädgårdsslangen för att måtta ut var och hur stor dammen ska vara, hellre lite större än du tänkt för att vara säker på att djur och växter frodas. 

Fiskar som ska övervintra i dammen behöver 70-120 cm djup för att klara sig, djup beroende på fisksort. Växter gillar att vara närmare ytan då de kräver mer syre. Ha gärna flera nivåer i dammen så du kan ha olika växter, en del klarar av de stor djupen och det ger även lekplatser för fiskarna.

I botten ska du ha en skyddsmatta, sedan en gummimatta på ca 1 mm, en kantmatta av kokos eller nylon där du kan fästa växter och sist en duk där du limmar fast småsten och får en fin botten. Om du vill ha något mer permanent kan du välja att gjuta botten i betong.

Om du ska ha fiskar i dammen behöver de ha utrymme att röra sig på, prata med djuraffären för att veta hur många fiskar du kan ha i dammen. De ska också ha platser att leka och gömma sig på, du kan köpa i flera olika storlekar som passar yngel och mindre fiskar.

Siste men inte minst behöver du en passande pump. Eftersom det är stillastående vatten behöver du ha en pump anpassade efter dammens storlek som håller vattnet rent och frisk för djur- och växtlivet.