Se över dräneringen

Dräneringen är en väldigt viktig del i husägande och kan ha en stor inverkan på både hus och trädgård. Det är inte alltid tydligt om dräneringen är tillräckligt vid första anblick, men det finns tecken man kan leta efter.

De första man bör tänka på är husets ålder och om man vet när huset dränerades sist. Antingen för att man själv var med om det eller har uppgifter från den tidigare husägaren. Detta är således något alla experter uppmanar husköpare att fråga efter innan de beslutar om köp eller inte. Om inget har gjorts med med dräneringen på 25-30 år är risken stor att åtgärder krävs. Behovet kan dock variera en del beroende på var huset står och vilken typ av mark det är runtikring.

Om huset har källare kan man dock få lite ledtrådar kring detta. Ser man att färg eller puts har släppt från väggen, eller om det finns missfärgningar eller saltutfällningar kan detta vara tecken på en bristande dränering. Man kan också försöka titta efter eventuell fukt som kommer upp i väggar eller golvet.

Men bara för att man märker detta betyder det inte alltid att felet sitter i dräneringen. Det kan faktiskt vara ett problem med väggskiktet. Har man tittat över huset och den omkringliggande marken och är fortfarande osäker kan det vara dags att kalla in en expert som kan inspektera och ge råd.

Det är också viktigt att veta var dräneringsrören går. Om man av misstag planterar träd eller buskar över dessa kan rötterna ställa sig med stora problem. Har man otur kan de helt förstöra funktionen av rören. Generellt sett ska du aldrig ha rabatter eller jord direkt mot huset, det är alltid en risk för mer vattensamlingar och elaka rötter. Istället ska du ha grus längsmed huset, något som de flesta företag rekommenderar när de utför en dränerning. 

Samtidigt är det många som inte skiljer på regnvatten och dräneringsvatten. Dessa funktioner kan inte kopplas samman då de är två olika system. Dagvattnet förs bort med rör som ligger bara en bit under marken medan dräneringsrör ligger vid husets botten.  Dagvatten kan du inte dränera emot och spelar mindre roll, det är vattnet nere i marken som är problemet för huset.

Äldre hus med torpargrund eller mullbänk har inte samma behov av dränering då grunden är öppen och står på sten istället för betong. En krypgrund är nog den största risken för mögel och problem, dessa dagar är det en del som väljer att gjuta igenom grunden helt för att slippa problemen.