Lägga marksten i trädgården

Oavsett om man planerar att anlägga en vacker stengång eller en hel uteplats är det bra att veta hur man går till väga för att lägga marksten i trädgården. Vilket är varför denna artikel tänkte utforska just detta.

Innan man kan göra något annat måste man ju bestämma sig vilken typ av sten man vill ha. Det finns en rad olika att välja mellan och så länge man ser till att de är anpassade att användas utomhus faller det mer eller mindre bara på tycke och smak. Undantaget är om man planerar att anlägga en uppfart då stenarna ju måste klara av trycket från bilar. Man kan utforska måga bra alternativ på nätbutiker.

Med stenarna är det bara att påbörja grävningen. Tänk på att bygger man intill huset kommer man att vilja ha ett "fall" på hela bygget så att vatten rinner bort från huset och inte mot det.  Det man gräver ut ska ha samma fall som det färdiga projektet. Se till att få underlaget så jämn och fin som möjligt.

Sedan är det dags att lägga ett bärlager på omkring 10-15 cm. 0/18 mm är en bra storlek och kan köpas på sajter som Snabbgrus. Detta lager ska sedan packas ordentligt med en vibratorplatta och se igen till att ytan har samma lutning som det ska vara när markstenarna ligger på plats. Om jorden är lerig kan man lägga en en fiberduk i botten. På så sätt blandas inte jordmassan med bärlagret.

Nästa lager ska vara 1-3 cm sättsand och detta bör packas väl. Ovanpå detta kan man sedan börja lägga markstenarna. Behöver man kapa stenarna för att få dem att passa in är det rekommenderat att minst en tredjedel av stenen är kvar för att den ska hålla som bäst. Mellan stenarna kan man använda fogsand som antingen borstas bort eller vattnas ned. Det är bäst att köpa lite mer fogsand än man behöver för att man ska kunna underhålla fogarna i början. 

Efter detta har kommer man att ha en stenanläggning som ser riktigt professionellt byggd ut!