Foder till dina dammfiskar

Har du en villa med trädgård kan du liva upp trädgården med en damm. En trädgårdsdamm skänker skönhet till din trädgård och den kan dessutom bli något av en hobby. Att anlägga en damm kräver en del planering och en del arbete men det är egentligen inte så komplicerat. Enklaste sättet att bygga en damm är med hjälp av dammfolie.

Få fiskarna att trivas

För att dammen skall bli vacker och för att fiskarna skall trivas räcker det inte med dammfolie och vatten, du behöver också sand, stenar och växter. Fiskarna kommer att äta insekter, mygglarver och annat de hittar i vattnet men de behöver också fiskmat. Gör din beställning idag om du inte har något fiskfoder hemma.

Rena vattnet i dammen

Stillastående vatten blir ofta grumligt, framförallt under sommaren när solljuset skyndar på tillväxten av alger. För att kunna hålla vattnet rent i din damm behöver du en pump och en anläggning som renar vattnet. Dessa anläggningar finns dels att köpa färdiga men de är också ganska enkla att bygga själv. Med en vattenpump och ett filter kan du dessutom anlägga ett snyggt vattenfall i anslutning till dammen.

Damm för fisk och bad

Har du gott om plats i din trädgård kan du anlägga en kombinerad fisk- och baddamm som du bygger av betong.