Eget vatten i trädgården

Förre sommarens torka är nog bara en försmak på den typ av somrar som Sverige kan vänta sig. Och långa bevattningsförbud gör det svårt att hålla blommorna och odlingen vid liv. Ett sätt att kringgå detta är att gräva eller borra en egen brunn. Med egen brunn får du använda vattnet som du vill. 

Borra brunn

Om du vill ha eget vatten även i huset ska du först prata med en rörmokare eller VV-specialist. De kan se förutsättningarna för att koppla om vattnet i hemmet från den kommunala ledningen till en framtida brunn. De kan också berätta om vilka skyldigheter du har som brunnsägare och återkomma när brunnen är på plats för att koppla på allt. 

En borrad brunn kostar i runt 50 000 kronor att anlägga, exklusive påkopplingskostnad av en VVS:are. Det positiva med en borrad brunn är att den är säkrare och kan stäcka sig djupare ner i marken. Beroende på hur tomten ser ut kan det behövas en djup brunn för att säkra vattentilllgångar året runt. 

Gräva brunn

Det går att gräva en egen brunn, men då ska grundvattnet inte vara djupare än 5-6 meter. Om du gräver själv, var beredd på hårt arbete. Och tänk på att inte stanna nere i hålet för länge, du förbrukar nämligen syremängden och kan svimma om du inte tar tillräckligt med pauser. 

En grävd brunn lämpar sig för bevattning av trädgården och behöver endast en dränkbar pump och lite el för att fungera året runt. Dock kan en brunnen sina under långa torkperioder om den inte är tillräckligt djup.