Dränering och din trädgård

Du vill inte att vatten forsar ned mot huset. Det kan ge stora problem med husgrunden. Det kan finnas vatten under markytan som rinner mot huset, det är svårt att veta om du inte gräver eller får problem. Dränering är det bästa sättet att motverka en rutten och fuktig grund. 

Kolla hur huset står på tomten, finns det någon del av tomten som lutar mot huset? Där kan det rinna ned vatten som åker ner i jorden och mot husgrunden. 

Om du inte är rädd om trädgården kan du försöka plana ut tomten eller fylla upp med jordmassor så att tomten lutar bort från huset istället för mot. Du kan hyra en grävare och göra jobbet själv. Men det krävs pengar, tid och en helt uppgrävd trädgård. Bra för dig som precis ska börja göra om tomten, inte så bra för dig som redan är färdig. 

En smidig lösning som gör att du slipper all form av grävning är att använda vetenskap för dränera. Det kan nämnas att det också är en billig dränering i jämnförelse med ovan eller standardlösningen där du gräver upp tomten runt hela huset. 

Med den vetenskapliga metoder kommer företaget hem till dig och installerar sitt system som skickar ut likströmsimpulser i väggarna vilket gör att omliggande vatten bli positivt laddat. Vattnet kommer därmed att söka sig ut till den neutrala jorden för att laddas ur och driver bort sig själv från husgrunden. Systemet kommer även med en fuktmätare, du kan använda mobilen för att läsa av husgrunden och ta reda på fuktkvoten. 

Om ingen av de två alternativen passar, finns det bara den vanliga lösningen kvar. Du behöver gräva upp tomten, gärna en sida åt gången så huset inte sätter sig, och installera ett traditionellt dräneringssystem. Du borde inte göra det själv om du inte vet vad du gör, små fel kan få stora konsekvenser.