Bra att tänka på inför trädgårdsarbetet

Att vara ute och arbeta i trädgården kan både vara jobbigt och givande. Men innan man sätter igång ett nytt projekt är det smart att tänka till och inte gå händelserna i förväg.

Det är huvudsakligen de riktigt stora projekten som kräver noga planering. Men även mindre projekt som att anlägga en ny rabatt kan förbättras med lite eftertanke. Ett bra tips är att göra en skiss av trädgården med mått. Tomten och husets mått kommer ju sällan förändras och skissen kan därför användas om och om igen varje gång man planerar något nytt.

Om projektet innebär att man behöver gräva en bit ned i trädgården finns det extra anledning att tänka till. Utan att ha ordentlig koll på var ledningar och kablar ligger nedgrävda finns alltid risken att man kommer åt någon av dem. Går en vattenledning av har man ett betydligt större problem i sina händer. Att då ta kontakt med någon som kan checka av detta från listan av förberedelser kommer göra projektet mycket säkrare.

Det är också klokt att ta reda på vilka egenskapen jorden på tomten har. Beroende på vad man ämnar göra kan detta spela en stor roll. Faktorer som genomsläpplighet, vattenhållande, genomluftning och kapillärsugande kan alla komma att ha en finger med i spelet i olika situationer. Tänk dock på att jorden inte nödvändigtvis är densamma över hela tomten. Så kolla inför varje projekt.